Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_banner.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_steag_sep.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Prima paginaDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: LegislatieDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: ComponentaDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: DocumenteDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Comunicate                                                       Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: ContactDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Informatii utileDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Birouri electorale de circumscriptieDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Colegii uninominaleDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: CandidatiDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: StatisticiDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Rezultate

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_separator.png

Dosare candidatură independentă

 

 

 

DOSAR 1

1.  cererea de înregistrare a candidaturii  - conform modelului listei candidaţilor prevăzut de Anexa nr. 10 la H.G. 893/2012, completat corespunzător; (original)

2.  un exemplar al copiei actului de identitate al candidatului;

3.  un exemplar al dovezii constituirii depozitului pentru candidat - (original);

4.  un exemplar al declaraţiei de acceptare a candidaturii, cu adăugarea CNP, semnat și datat de către candidat  -  conform modelului prevăzut de Anexa nr. 8 la H.G. 893/2012 (original);

5.  un exemplar al declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese a candidatului - conform modelului prevăzut de Anexa la Legea nr. 176/2010 (original);

6.   un exemplar al declaraţiei candidatului născut înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, pentru fiecare candidat conform modelului prevăzut de Anexa la OUG nr. 24/2008 (original);

7.  un exemplar al listei susţinătorilor – (original).

 

DOSAR 2

1.  cererea de înregistrare a candidaturii  - conform modelului listei candidaţilor prevăzut de Anexa nr. 10 la H.G. 893/2012, completat corespunzător; (original)

2.  un exemplar al copiei actului de identitate al candidatului;

3.  un exemplar al dovezii constituirii depozitului pentru candidat - (copie);

4.  un exemplar al declaraţiei de acceptare a candidaturii, cu adăugarea CNP, semnat și datat de către candidat  -  conform modelului prevăzut de Anexa nr. 8 la H.G. 893/2012 (original);

5.  un exemplar al declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese a candidatului - conform modelului prevăzut de Anexa la Legea nr. 176/2010 (original);

6.   un exemplar al declaraţiei candidatului născut înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, pentru fiecare candidat conform modelului prevăzut de Anexa la OUG nr. 24/2008 (original);

7.  un exemplar al listei susţinătorilor – (original).

 

DOSAR 3

1.  cererea de înregistrare a candidaturii  - conform modelului listei candidaţilor prevăzut de Anexa nr. 10 la H.G. 893/2012, completat corespunzător; (original)

2.  un exemplar al copiei actului de identitate al candidatului;

3.  un exemplar al dovezii constituirii depozitului pentru candidat - (copie);

4.  un exemplar al declaraţiei de acceptare a candidaturii, cu adăugarea CNP, semnat și datat de către candidat  -  conform modelului prevăzut de Anexa nr. 8 la H.G. 893/2012 (original);

5.  un exemplar al declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese a candidatului - conform modelului prevăzut de Anexa la Legea nr. 176/2010 (original);

6.   un exemplar al declaraţiei candidatului născut înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, pentru fiecare candidat conform modelului prevăzut de Anexa la OUG nr. 24/2008 (original);

7.  un exemplar al listei susţinătorilor – (original).

 

DOSAR 4

1.  cererea de înregistrare a candidaturii  - conform modelului listei candidaţilor prevăzut de Anexa nr. 10 la H.G. 893/2012, completat corespunzător; (original)

2.  un exemplar al copiei actului de identitate al candidatului;

3.  un exemplar al dovezii constituirii depozitului pentru candidat - (copie);

4.  un exemplar al declaraţiei de acceptare a candidaturii, cu adăugarea CNP, semnat și datat de către candidat  -  conform modelului prevăzut de Anexa nr. 8 la H.G. 893/2012 (original);

5.  un exemplar al declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese a candidatului - conform modelului prevăzut de Anexa la Legea nr. 176/2010 (original);

6.   un exemplar al declaraţiei candidatului născut înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, pentru fiecare candidat conform modelului prevăzut de Anexa la OUG nr. 24/2008 (original);

7.  un exemplar al listei susţinătorilor – (original).

NOTĂ:

Dosarele candidaturilor independente  se depun la birourile electorale de circumscripţie până cel mai târziu la data de 30 octombrie 2012, ora 24.00.

    

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_steag_-06.png

Termeni si conditii  |
Biroul Electoral Central © 2012
                                                Realizat de Costin Nadolu