Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_banner.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_steag_sep.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Prima paginaDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: LegislatieDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: ComponentaDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: DocumenteDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Comunicate                                                       Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: ContactDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Informatii utileDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Birouri electorale de circumscriptieDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Colegii uninominaleDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: CandidatiDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: StatisticiDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Rezultate

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_separator.png

Legislatie  

 

1.

Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr.767/31.03.2012)

2.

Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, actualizată până la data de 10.09.2012

3.

Lege nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.196/13.03.2008)

4.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.66/2008 pentru modificarea și completarea legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.409/2008)

5.

Ordonanță de urgență a Guvernului  nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.630/2008)

6.

Lege nr.323/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.708/2009)

7.

Decizia nr.503/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin.(5), art.30 și ale art.48 alin.(17) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.353/28.05.2010)

8.

Lege nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind codul de procedură civilă (Monitorul Oficial nr.365/30.05.2012)

9.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.634/05.09.2012)

10.

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.753/08.11.2012)

11.

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice  locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.789/23.11.2012)

12.

 Hotărâre de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.595/2008)

Rectificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.645/10.09.2008)

Rectificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.712/20.10.2008)

Rectificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.764/12.11.2008)

Rectificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.802/28.11.2008)

 

Rectificarea unor anexe la Hotărârea de Guvern nr.802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.742/02.11.2012)

13.

Hotărâre nr.2/2012 a Autorității Electorale Permanente privind actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.135/27.02.2012)

 

Rectificarea unor anexe la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2012 privind actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.675/27.09.2012)                           

 

Rectificarea unor anexe la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2012 privind actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Monitorul Oficial nr.719/23.10.2012)

14.

Hotărâre de Guvern nr.888/2012 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.641/10.09.2012)

15.

Hotărâre de Guvern nr.890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.641/10.09.2012)

16.

Hotărâre de Guvern nr.889/2012 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea  alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.642/10.09.2012)

17.

Hotărâre de Guvern nr.891/2012 pentru stabilirea măsurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.642/10.09.2012)

18.

Hotărâre de Guvern nr.892/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.642/10.09.2012)

19.

Hotărâre de Guvern nr.893/2012 privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei susținătorilor, al listei membrilor organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură, a modelului listei candidaților, precum și al certificatului doveditor al alegerii deputaților și senatorilor ce vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.642/10.09.2012)

20.

Hotărâre de Guvern nr.894/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.643/10.09.2012)

21.

Hotărâre de Guvern nr.895/2012 privind aprobarea modelelor ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.643/10.09.2012)

22.

Hotărâre de Guvern nr.1092/2012 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.761/13.11.2012)

23.

Hotărâre de Guvern nr.1093/2012 privind durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, precum și a celor neîntrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate (Monitorul Oficial nr.772/15.11.2012)

24.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (Monitorul Oficial nr.200/09.03.2005)

25.

Lege nr.144/2007 republicată, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr.535/03.08.2009)

26.

Lege nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.621/02.09.2010)

27.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr.375/01.06.2007)

28.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.182/10.03.2008)

Rectificare în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)

29.

Decizia nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.559/08.08.2012)

30.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.8/2012 privind procedura de acreditare pe lângă birourile și oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 9 decembrie 2012 (Monitorul Oficial nr.668/24.09.2012)

31.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.9/2012 pentru aprobarea normelor privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.668/24.09.2012)

32.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.1/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 9 decembrie 2012 (Monitorul Oficial nr.662/20.09.2012)

33.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/2012 privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel național pentru Camera Deputaților propuse de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale (Monitorul Oficial nr.670/25.09.2012)

34.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.3/2012 privind interpretarea dispozițiilor art.16 alin.(5) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.712/18.10.2012)

35.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.4/2012  privind interpretarea dispozițiilor art.68 alin.(2) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.717/22.10.2012)

36.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.5/2012  privind interpretarea dispozițiilor art.8 alin.(2) și ale art.27 alin.(2) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot de către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Monitorul Oficial nr.776/16.11.2012)

37.

Hotărârea Biroului Electoral Central nr.6/2012 pentru interpretarea dispozițiilor art.8 alin.(4) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.787/22.11.2012)

38.

Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central (Monitorul Oficial nr.714/19.10.2012)

39.

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr.738/2012 privind principiile și regulile de desfășurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale (Monitorul Oficial nr.742/2.11.2012)

40.

Instrucțiunile privind consemnarea opțiunilor exprimate prin vot la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 9 decembrie 2012, în formularele tipizate elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit dispozițiilor art.45 alin.(8) din Legea nr.35/2008, cu modificările și completările ulterioare

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\DEL\Desktop\BEC 3.0\images\BECparlamentare12_steag_-06.png

Termeni si conditii  |
Biroul Electoral Central © 2012
                                                Realizat de Costin Nadolu